Czym jest doradztwo strategiczne?

Dynamicznie zmieniające się w warunkach rynkowych otoczenie organizacji sprawia, że wybór odpowiedniej strategii nie jedynie spoiwem, który scala wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania organizacji, ale także kluczowym czynnikiem przekładającym się na sukces tej organizacji. Zdawać musimy sobie jednak sprawę z tego, że strategia taka nie jest dana raz na zawsze- szybko się bowiem dezaktualizuje, stąd też ogromna rola jaką odgrywa consulting Poznań.

Praca doradcy strategicznego, skoncentrowana jest przede wszystkim na tworzeniu kompleksowych planów rozwoju oraz ich wdrażaniu w struktury danej organizacji

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Oczywistym jest, że organizacje muszą dbać o wyznaczanie sobie wciąż nowych zadań i nowych celów do zrealizowania. Poza tym, tak jak nie ma jednego optymalnego i pasującego do każdej sytuacji rozwiązania – nie ma też idealnej strategii. Dlatego tak niezmiernie istotne w doradztwie strategicznym jest indywidualne podejście konsultanta do problemu z którym zmaga się dana organizacja czy też podmiot.

Czym zajmuje się doradca strategiczny?

Praca doradcy strategicznego, skoncentrowana jest przede wszystkim na tworzeniu kompleksowych planów rozwoju oraz ich wdrażaniu w struktury danej organizacji. Wśród przykładowych zadań z którymi zmaga się w swej pracy doradca strategiczny, wymienić można:

 • analiza posiadanych zasobów przedsiębiorstwa,
 • analiza branży i konkurencji,
 • przeprowadzenie analiz strategicznych wybranych obszarów działania organizacji,
 • opracowanie strategii dopasowanej do potrzeb podmiot,
 • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych podmiotu,
 • określenie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa,
 • rekomendacje wyborów strategicznych podejmowanych przez organizację,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie systemu jakości w firmie,
 • realizację programów inwestycyjnych przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie systemu motywacji w struktury organizacji,
 • i tym podobne.