Konsulting – usługi krojone na miarę

W języku prawnym i potocznym angielskie słowo consulting jest w obecnych czasach używane jako synonim doradztwa wszelkiego rodzaju. Nic więc dziwnego, że możemy spotkać się więc z konsultingiem finansowym lub doradcami finansowymi, co w praktyce oznacza te same działania.
Konsulting poznań jest więc umową o doradztwo, charakteryzującą się neutralnością, obiektywizmem oraz bezwzględną dyskrecją.

Czym jest konsulting?

W języku prawnym i potocznym angielskie słowo consulting jest w obecnych czasach używane jako synonim doradztwa wszelkiego rodzaju

autor: Sebastiaan ter Burg

Konsulting jest zbiorczą nazwą wszelkiego rodzaju szeroko rozumianej działalności doradczej związanej ze świadczeniem wyspecjalizowanych usług doradczych. Według angielskiego Instytutu Doradców Organizacyjnych konsulting poznań, to nic innego jak usługa świadczona przez niezależną i wykwalifikowaną osobę lub osoby zrzeszona w ramach danej organizacji, w zakresie rozpoznania i badania problemów dotyczących:

  • polityki,
  • ekonomii,
  • organizacji,
  • procedur
  • i metod.

Usługa związana z konsultingiem zawiera w sobie zalecenia dotyczące podjęcia stosownych działań przez podmiot zlecający, wraz z udzieleniem pomocy konsultantów w ich wdrażaniu w tej organizacji.

Koszt usług konsultingowych

Z racji swojej specyfiki, usługi konsultingowe są bardzo kosztowne. W przypadku renomowanych konsultantów to nawet koszt kilku tysięcy euro za każdy dzień ich pracy, co sprawia, że nie wszystkich przedsiębiorców i inne podmioty stać na tego typu usługi. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę ogrom korzyści jakie w wyniku tych działań można odnieść, jest to cena w pełni uzasadniona.