Ostatnie dziesięciolecie usług konsultingowych

Mimo obserwowanych wzlotów i upadków, jako sektor gospodarczy konsulting Poznań osiągał zawsze doskonałe wyniki. Bardzo dobrze sprzedawały się i sprzedają nadal usługi takie jak: 

  •  nowy know-how z zakresu zarządzania,

    Mimo obserwowanych wzlotów i upadków, jako sektor gospodarczy konsulting Poznań osiągał zawsze doskonałe wyniki

    Autor zdjęcia: Heisenberg Media

  •  systemy informatyczne,
  •  systemy zarządzania,
  •  technologia informatyczna,
  •  rozwój zasobów ludzkich,
  •  zmiany organizacyjne.

Usługi te sprzedawały się tak niesłychanie dobrze nie tylko dlatego, że istniało na nie realne zapotrzebowanie, ale również dlatego, że firmy konsultingowe różnych rozmiarów i profili odnosiły sukcesy obserwowane w działaniach marketingowych na rzecz swoich usług i dostarczanych produktów.

Obecna sytuacja na rynku konsultingowym

W obecnych czasach rynek konsultingowy jest rynkiem globalnym. Jest to przede wszystkim rynek wzmożonej działalności konkurencyjnej. Tak naprawdę, klienci mają coraz większe możliwości wyboru, a jakość usług wpływa na ocenę pracy konsultantów.

Konsulting Poznań jest rynkiem nacechowanym wysoką i szybko rozwijającą się centralizacją, na którym kilkadziesiąt międzynarodowych firm zatrudnia ponad tysiąc konsultantów. Ponadto, nie należy zapominać o tym, że na świecie działają tysiące indywidualnych konsultantów, czy też małych firm zatrudniających od 2 do10 konsultantów w swych strukturach.

Cały globalny rynek doradztwa w zarządzaniu oceniany jest przez FEACO (The European Federation of Management Consultancies Associations) obecnie na ponad 170 mld dolarów.