Wpływ powołania struktur Unii Europejskiej na rozwój konsultingu w Europie

Powołanie do życia 1 listopada 1993 roku Unii Europejskiej stanowiło bez wątpienia bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego Europy. Jako wspólnota międzynarodowa Unia funkcjonuje od 1 grudnia 2009 roku na mocy Traktatu Lizbońskiego. Jej poprzedniczkami były trzy podobne organizacje, które zapoczątkowały ideę późniejszej integracji europejskiej, która narodziła się wkrótce po II wojnie światowej. Już w 1952 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która była pierwszą organizacją, która zwracała uwagę na potrzebę integracji w powojennej Europie. Europa poprzez Unię Europejską przemówiła jednym głosem, co stanowi niewątpliwie przełomowy moment w dziejach całego naszego kontynentu.

Powołanie do życia 1 listopada 1993 roku Unii Europejskiej stanowiło bez wątpienia bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego Europy

Autor zdjęcia: DesignRecipe

Powstanie Unii Europejskiej (o czym więcej pod linkiem) to również rozwój usług i przepływu informacji z wielu sektorów – także tych związanych z konsultingiem. Integracja europejska i zrzeszenie państw członkowskich spowodowało bowiem usunięcie wielu istniejących przez lata barier, a przez to ułatwienia przepływu zarówno towarów jak i usług pomiędzy 28 państwami członkowskimi zrzeszonymi w ramach struktur Unii Europejskiej a także tymi, które choć do Unii nie wstąpiły, to mają z nią jednak podpisane porozumienia.

Unia jedności czy rozbieżności?

Mieć należy na względzie jednak fakt, że pomimo pozornej spójności i jedności europejskiej, Unia nie jest przecież wcale tworem jednolitym w swej strukturze społecznej czy też gospodarczej. W jej skład wchodzi przecież wiele państw, z inną historią i innym poziomem rozwoju. Nic więc dziwnego, że consulting Poznań działający w Europie jest póki co rodzajem usług, które skoncentrowane są raczej na lokalnych rynkach. Spowodowane jest to przede wszystkim:

  • istniejącymi w poszczególnych państwach członkowskich różnicami kulturowymi,
  • barierami językowymi, które utrudniają swobodną komunikację i przepływ informacji,
  • istnieniem lokalnych upodobań i preferencji.

Najsilniejszymi graczami na rynku doradztwa i konsultingu są obecnie duże międzynarodowe firmy doradcze, które poprzez swoje oddziały w poszczególnych krajach działają lokalnie realizując jednak strategie międzynarodowe. Niewątpliwie, ma to przełożenie na jakość świadczonych przez doradców biznesowych usług.